Басқарма

ЖАНАР ҚАЛЫБЕКҚЫЗЫ ЖАҚАЕВА

«Хабар» Агенттігі» АҚ Қызметкерлерді басқару департаментінің директоры